MIRU Gastrofusió

Terminis i condicions

1. IDENTIFICACIÓ

MIRU SOCIETAT INVERSIONS DIT I FET SL., en compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, l’informa que:

MIRU SOCIETAT INVERSIONS DIT I FET SL (D’ara endavant, MIRU)

CIF: B-72977408

ADREÇA: ONCE DE SETEMBRE 19, 08860 CASTELLDEFELS, BARCELONA, ESPANYA.

DOMINI INTERNET: MIRUGASTROFUSION.COM

TELF: +34 93 278 32 91

2. COMUNICACIONS

Per a comunicar-se amb nosaltres, posem a la seva disposició diferents mitjans de contacte que detallem a continuació:

Email: info@mirugastrofusion.com

Adreça postal: C/ Onze de Setembre, 19, 08860 – Castelldefels (Barcelona)

Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i MIRU es consideraran eficaços, amb caràcter general, quan es realitzin a través de qualsevol mitjà dels detallats anteriorment.

3. PRODUCTES

Els productes oferts, juntament amb les característiques principals dels mateixos i el seu preu apareixen en pantalla.

MIRU es reserva el dret de decidir, a cada moment, els productes i/o serveis que s’ofereixen als Clients. D’aquesta manera, MIRU podrà, en qualsevol moment, afegir nous productes i/o serveis als oferts actualment. Així mateix, MIRU es reserva el dret a retirar o deixar d’oferir, en qualsevol moment, i sense previ avís, qualsevol dels productes oferts.

Tot això sense perjudici que l’adquisició d’algun dels productes només podrà fer-se mitjançant la subscripció o registre de l’USUARI, atorgant per part de MIRU a l’interessat un nom d’Usuari i una contrasenya, els quals li identificaran i habilitaran personalment per a poder tenir accés als productes.

Una vegada dins de www.mirugastrofusion.com i per a accedir a la contractació dels diferents productes, l’Usuari haurà de seguir totes les instruccions indicades en el procés de compra, la qual cosa suposarà la lectura i acceptació de totes les condicions generals i particulars fixades en www.mirugastrofusion.com

4. DISPONIBILITAT I SUBSTITUCIONS

PRODUCTES

MIRU pretén garantir la disponibilitat de tots els productes que estan publicitats a través de www.mirugastrofusion.com. No obstant això, en el cas que qualsevol producte sol·licitat no estigués disponible o si el mateix s’hagués esgotat, se l’informarà el client.

De no trobar-se disponible el producte, i havent estat informat d’això el consumidor, MIRU podrà subministrar un producte de similars característiques sense augment de preu, i en aquest cas, el consumidor podrà acceptar-lo o rebutjar-lo exercint el seu dret de desistiment i resolució del contracte.

En cas d’indisponiblitat de la totalitat o part de la comanda, i el rebuig dels productes de substitució pel client, el reemborsament prèviament abonat, s’efectuarà Sí, mitjançant transferència

Si MIRU es retardarà injustificadament en la devolució de les quantitats abonades, el consumidor podrà reclamar el doble de la quantitat deguda.

5. PROCÉS DE COMPRA I/O CONTRACTACIÓ

Per a realitzar qualsevol compra en www.mirugastrofusion.com és necessari que el client sigui major d’edat.

1. Haver complert o ser major de 18 anys.

2. Emplenar de manera veraç els camps obligatoris del formulari de registre, en el qual se sol·liciten dades de caràcter personal com a nom d’usuari, correu electrònic, número de telèfon i adreça.

3. Acceptar les presents Condicions d’Ús i Contractació.

4. Acceptar la Política de Privacitat i Protecció de Dades.

5. Acceptar la Política de Cookies en les seves cookies necessàries per al funcionament.

La informació necessària per a la contractació; dades que en qualsevol cas seran veraços, exactes i complets sobre la seva identitat i que el client haurà de consentir expressament mitjançant l’acceptació de les condicions generals.

A més, sí el client es registra en www.mirugastrofusion.com a través d’un formulari de recollida de dades en el qual es proporcioni a MIRU la informació necessària per a la contractació; dades que en qualsevol cas seran veraços, exactes i complets sobre la seva identitat i que el client haurà de consentir expressament mitjançant l’acceptació de la política de privacitat de MIRU.

FACTURACIÓ

Juntament amb la seva comanda, rebrà el corresponent tiquet juntament amb instruccions per a demanar la factura.

A aquest efecte, el client consent que aquesta factura se li remeti en format electrònic. El client la rebrà per correu electrònic, en format PDF. Podrà, en qualsevol moment, revocar aquest consentiment enviant correu electrònic: proveedores@mirugastrofusion.com

6. LLIURAMENT

LLIURAMENT PROPI GESTIONAT PER MIRU INVERSIONS DIT I FET S.L

PRODUCTES

La comanda serà lliurada en el domicili designat pel client en el moment de la contractació segons la modalitat triada.

L’àmbit de lliurament recull les següents zones: Castelldefels, Gavà, Viladecans.

7. PREUS, DESPESES I IMPOSTOS

Els preus dels productes que es recullen en www.mirugastrofusion.com vindran expressats en euros tret que s’expressi el contrari i estaran garantits durant el temps de validesa d’aquests, excepte error d’impressió i sigui com sigui el destí de la comanda.

PRODUCTES

Els preus finals de tots els productes, (i si és el cas, els preus finals per unitat de mesura, quan sigui obligatori) al costat de les seves característiques, les ofertes, descomptes, etc., es reflecteixen en cadascun dels articles que apareixen en el catàleg de www.mirugastrofusion.com

Els productes tenen l’IVA inclòs.

El tipus d’IVA és del 10% o del 21% depenent del producte.

Els preus dels productes poden variar en qualsevol moment. En aquest cas, el preu a aplicar serà el vigent en la data de realització de la comanda. De qualsevol mode, el cost final serà comunicat al client en el procés de compra electrònica abans que aquest formalitzi la seva acceptació.

8. FORMES DE PAGAMENT

Posem a la seva disposició aquestes formes de pagament:

a. Per targeta de crèdit o dèbit

Pot realitzar el pagament de manera immediata a través de la passarel·la de pagament segur SSL del nostre Banc. Si fos necessari realitzar qualsevol devolució o cancel·lació de la comanda, l’import es reemborsarà a través de la mateixa targeta de pagament.

b. Per Transferència bancària

Mitjançant ingrés en efectiu o transferència bancària. Havent d’indicar en el moment de realitzar la transferència el nom del client i número de comanda.

c. En efectiu

Al lliurament de la comanda en el seu domicili.

9. POLÍTICA DE DEVOLUCIONS I DESISTIMENT

Segons estableix la normativa, el consumidor i usuari tindrà dret a DESISTIR del contracte durant un període màxim de 14 dies naturals sense necessitat d’indicar el motiu i sense incórrer en cap cost, excepte els previstos en l’art. 107.2 i 108 del RD1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text referit de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris.

Aquest dret de desistiment no és aplicable entre altres a:

Els contractes de subministraments de béns el preu dels quals estigui subjecte a fluctuacions de coeficients del mercat financer que l’empresari no pugui controlar.

Els contractes de subministrament de productes confeccionats conforme a les especificacions del consumidor i usuari o, clarament personalitzats, o que per la seva naturalesa no puguin ser retornats o puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa, productes peribles, fastfood, etc.

Subministrament de béns precintats que no poden ser retornats per raons de salut o higiene.

Subministrament de béns que després del seu lliurament s’hagin barrejat amb uns altres.

10. COMPRA DE BEGUDES ALCOHÒLIQUES

Els Usuaris que realitzin una comanda que inclogui l’adquisició i/o lliurament de begudes alcohòliques a través de la plataforma han de ser majors d’edat, havent complert els 18 anys. En realitzar una comanda que inclogui begudes alcohòliques, l’Usuari confirma que té almenys 18 anys. MIRU es reserva el dret de negar-se a permetre la comanda de compra i/o lliurament d’alcohol a qualsevol persona que no pugui provar tenir almenys 18 anys.

11. AL·LÈRGENS

L’Usuari és coneixedor i accepta que tots els productes venuts per MIRU a través de la web poden contenir traces d’al·lèrgens i, per això, assumeix plena responsabilitat sobre aquest tema. Sense perjudici d’això, MIRU disposa en compliment de la normativa del corresponent llibre informatiu d’al·lèrgens a la disposició de l’Usuari. L’Usuari és en tot cas responsable de consultar el contingut d’aquest abans de realitzar la comanda.

12. PROTECCIÓ DE DADES

En MIRU tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis sol·licitats, així com enviar comunicacions promocionals sobre els nostres productes i serveis. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les finalitats descrites.

Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió, i si és el cas, durant els anys necessaris per a complir amb les obligacions legals.

La base legal per al tractament de les seves dades:

Execució d’un contracte: Gestió fiscal, comptable i administrativa de clients. (RGPD art. 6.1.b). Interès legítim del Responsable: Enviament de comunicacions promocionals fins i tot per via electrònica, programa de fidelització, gestió administrativa (RGPD Considerant 47, LSSICE art. 21.2). Consentiment de l’interessat: Enviament de comunicacions promocionals, programa de fidelització, gestió administrativa de clients (RGPD, art. 6.1.a, LSSICE art.21).

Les dades es comunicaran a altres entitats o persones vinculades directament amb el responsable, amb la finalitat de Tramitar reserves i pagaments clients web, així com per al pla de fidelització o promoció per als clients.

13. GARANTIA

S’exclouen de les garanties els productes consumibles, les deficiències ocasionades per ús o manipulacions indegudes, connexió a la xarxa elèctrica diferent de la indicada, instal·lació incorrecta o els defectes derivats de tota causa exterior.

14. ATENCIÓ AL CLIENT I RECLAMACIONS

Per a interposar qualsevol queixa o reclamació davant MIRU el client haurà de dirigir-se al departament d’atenció al client a través de l’adreça de correu electrònic proveedores@mirugastrofusion.com

Segons la Resolució de litigis en línia en matèria de consum de la UE i conforme a l’Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013, l’informem que la Comissió Europea facilita a tots els consumidors una plataforma de resolució de litigis en línia que es troba disponible en el següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

15. LEGISLACIÓ APLICABLE

Les condicions presents es regiran per la legislació espanyola vigent.

La llengua utilitzada serà el Castellà.